Henvisning og sykemelding

Selvstendig behandleransvar

Kiropraktikk er en komplementær disiplin til skolemedisin og må ikke betraktes som et alternativ til denne. En kiropraktor er autorisert av Statens autorisasjonskontor for helsepersonell (SAFH) til å praktisere. Kiropraktoren har status som primærkontakt med selvstendig behandleransvar på linje med leger, tannleger og psykologer.

Henvisning og sykemelding

Utgifter til røntgenundersøkelser, CT og MR som en kiropraktor har rekvirert fra et offentlig sykehus eller et godkjent røntgeninstitutt dekkes, også for pasienter som ikke er henvist fra lege. Kravet om legehenvisning for å motta refusjon har bortfalt. Kiropraktoren også gi sykmelding samt henvise til spesialist og fysioterapeut Det er ikke nødvendig med henvisning fra lege for å få behandling hos kiropraktor. Kiropraktoren kan sykemelde inntil 12 uker og henvise til fysioterapi, røntgen, MR og til spesialister ved sykehus.