Fysioterapi

Hva er fysioterapi
Fysioterapeuter er spesialister innen det biomekaniske område, med fokus på funksjon og kroppens bevegelse. Fysioterapeuter jobber med alle typer av muskuloskeletale smerter og funksjonsnedsettelser, som for eksempel muskel- eller ledd-smerter, hodepine, whiplash, sportsskader, nedsatt bevegelse og mye annet.

Fysioterapeutens undersøkelse
Tar utgangspunkt i en bevegelsesanalyse og en grundig undersøkelse av muskelstyrke og bevegeligheten i leddene. Ofte utfører man en rekke spesifikke tester. Ut i fra denne undersøkelsen vil terapeuten i samarbeid med pasienten utarbeide en plan for behandlingen. Denne består som regel av manuelle teknikker, bløtvevsbehandling og øvelsesterapi, med råd og veiledning underveis. Det blir alltid utarbeidet en individuell plan som er tilpasset til den enkeltes behov. Hos oss er pasienten i fokus.

Undersøkelsesforløp
Undersøkelsen og behandling vil ta utgangspunkt i den nedsatte funksjonen. Fysioterapeuten vil forsøke å korrigere funksjonen så normal og smertefri aktivitet kan gjenopprettes. Et behandlingsforløp kan deles opp i 4 deler:

  • Identifisering av årsaken til problemet.
  • Smertelindring, gjenopprette smertefri bevegelse.
  • Opprettholdelse av smertefri bevegelse, vende tilbake til normal funksjon.
  • Forebyggende behandling og informasjon så problemet unngås i fremtiden.